دکتر نیما رهنمون

  • 480 مشاهده

دکتر نیما رهنمون

  • 480 مشاهده

درباره  دکتر نیما رهنمون

دوره عمومی دندانپزشکی١٣٨١-١٣٨٧ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دوره تخصص ارتودنسی١٣٩٠-١٣٩۴ دانشگاه علوم پزشکی قزوین
استادیارو مدیر گروه بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی لرستان
عضو انجمن ارتودنتیست های آمریکا

زبان ها

تخصص (ها)

  • متخصص ارتودنسی

0  امتیاز(ها)