دکتر مرتضی عشاق

  • 134 مشاهده

دکتر مرتضی عشاق

  • 134 مشاهده

درباره  دکتر مرتضی عشاق

رتبه اول دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی.

- رتبه اول بورد تخصصی ارتودنسی در کشور.

-- دریافت لوح تقدیر از وزارت محترم بهداشت در سال 1380.

- دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه دانشکده دندانپزشکی شیراز در همایش کیمیای شرق و جشن ترنم سپاس.

- دارای اختراع ثبت شده تحت عنوان: ساخت نوعی پیچ قابل نصب در دستگاه گسترش فک با قابلیت اعمال نیروی سبک و مداوم بدون نیاز به فعال سازی توسط بیمار: شماره ثبت اختراع 41046 ، تاریخ ثبت اختراع: 30/3/86.

- عضو انجمن مخترعین کشور.

- تقدیرمعاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هفته پژوهش سال 1387به عنوان " پژوهشگر فعال در زمینه ثبت اختراعات و ابداعات در سال 1387"

- چاپ 8 مقاله ی فارسی و 6 مقاله ی انگلیسی موجود در www.pubmed.com

کتابهای تالیفی:
سندرم های سر و صورت : انتشارات شایان نمودار
آشنایی با ارتودنسی : انتشارات شایان نمودار
مورفولوژی دندانهای دایمی: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تشخیص و طرح ریزی درمان ارتودنسی: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاونت پژوهشی

سوابق:
- بازرس انجمن ارتودنتیستهای ایران
- مسوول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی شیراز

تحصیلات:
- دوره دکترای عمومی دندانپزشکی- دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، از مهر 1374 تا شهریور 1380: رتبه اول در بین دانشجویان ورودی سال 74 دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی. پایان نامه: بررسی شیوع ناهنجاریهای مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی مراجعه کننده به مرکز شنوایی سنجی بیمارستان لقمان حکیم.
- دوره تخصصی در رشته ارتودنسی (ارتودانتیکس)، دانشکده دندانپزشکی مشهد، از مهر 1380 تا شهریور 1383. رتبه اول بورد تخصصی ارتودنسی در کشور: شهریور 83. پایان نامه: مقایسه بیماران کلاس I ارتودنسی درمان شده توسط سیستم Begg و edgewise از طریق شاخص PAR .
- دوره یک ماهه فلوشیپ آموزش پزشکی- خرداد ماه 1387- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

رتبه ها:
- رتبه اول در بین دانشجویان ورودی 1374 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
- دریافت لوح تقدیر از وزارت محترم بهداشت به عنوان دانشجوی ممتاز دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال 1380.
- رتبه اول آزمون بورد(دانشنامه) تخصصی ارتودنسی در کشور: شهریور 1383.
- تقدیر در پنجمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی: شهید دکتر احمد هدایت. اسفند 1383: به عنوان رتبه اول بورد تخصصی ارتودنسی در کشور.
- دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز: منتخب دانشجویان ورودی سال 1379 دانشکده دندانپزشکی شیراز .
- دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه در همایش کیمیای شرق سالهای 1386 و 1387. (بزرگداشت اساتید نمونه دانشگاه).
- دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه در جشن ترنم سپاس سال 1386. ( بزرگداشت روز استاد و روز دندانپزشکی ).
- دارای اختراع ثبت شده تحت عنوان: ساخت نوعی پیچ قابل نصب در دستگاه گسترش فک با قابلیت اعمال نیروی سبک و مداوم بدون نیاز به فعال سازی توسط بیمار: شماره ثبت اختراع 41046 ، تاریخ ثبت اختراع: 30/3/86.
- عضو انجمن مخترعین کشور.
- تقدیر به خاطر اختراع فوق توسط ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی و معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
- تقدیر معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هفته پژوهش سال 1387به عنوان " پژوهشگر فعال در زمینه ثبت اختراعات و ابداعات در سال 1387"
- تقدیر ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی شیراز پس از نامه تقدیرنامه به امضای 85 نفر از دانشجویان
- تقدیر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دلیل کسب نمره ارزشیابی برتر در دو سال متوالی
- داور برتر در زمینه طرحهای تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 26/9/1391

فعالیتهای فرهنگی – هنری:
- کسب رتبه سوم در جشنواره ادبی مهرگان- مهر ماه 1382- شیراز.
- برگزیده جشنواره ادبی داستانهای ادبی ایرانی- 1382- استان خراسان
- دریافت لوح سپاس از وزیر محترم بهداشت در جشنواره ادبی مهر- مهر ماه 1384- شیراز
- کسب مقام سوم در جشنواره بزرگ فرهنگی دانش و نیایش با موضوع نماز- در شاخه داستان.1387- شیراز.
- چاپ داستان " لحظه ها " در گاهنامه ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز: مجله اهورایی: شماره 23: پاییز 1386: صفحه 14.
- همکاری و چاپ مطالب طنز در ماهنامه علمی، فرهنگی، خبری آراد.
- کسب عنوان هنرمند برگزیده در دومین جشنواره قرآنی- فرهنگی- هنری جامعه پزشکی در رشته آثار ادبی .1390- تهران.
- چاپ داستان " جهنم نامه " در خبرنامه انجمن علمی پریودنتولوژی ایران: شماره 10: پاییز 1391: صفحه 10-11.
- چاپ داستان " ازل نامه " در خبرنامه انجمن علمی پریودنتولوژی ایران: شماره 11: زمستان 1391: صفحه 16-17.

زبان ها

تخصص (ها)

  • متخصص ارتودنسی

0  امتیاز(ها)