دکتر فروغ خلیلی نژاد

هدیه ما به شما لبخندی فراموش نشدنی!
  • 307 مشاهده

دکتر فروغ خلیلی نژاد

هدیه ما به شما لبخندی فراموش نشدنی!
  • 307 مشاهده

درباره  دکتر فروغ خلیلی نژاد

.خانم دکتر فروغ خلیلی نژاد دارای بورد تخصصی ارتودنسی با رتبه ممتاز در طول دوران تحصیل خود، افتخار برگزینش بعنوان دانشجوی نمونه و همچنین دریافت لوح جشنواره علمی دکترهدایت را دارا بوده اند
.ایشان از سال ۱۳۸۹ بعنوان عضو هیات علمی دانشگاه مشغول بکار بوده و همگام با آن در معاونت بهداشت و معاونت تحقیقات، علوم و فن آوری نیز به ارایه خدمات پرداخته اند
.ایشان هم اکنون در مطب تخصصی خود واقع در تهران – سعادت آباد مشغول به فعالیت درمانی میباشند.

- سایر فعالیتهای دکتر فروغ خلیلی نژاد:

“Iranian Journal Of Public Health” داور افتخاری مجله علمی و معتبر

(World Federation of Orthodontics) عضو فعال انجمن بین المللی ارتودنتیسی

(Iranian Association of Orthodontics) عضو فعال انجمن ارتودنتیستهای ایران

تخصص (ها)

  • متخصص ارتودنسی

0  امتیاز(ها)