دکتر عبدالمحمد گچ کوبان

  • 323 مشاهده

دکتر عبدالمحمد گچ کوبان

  • 323 مشاهده

درباره  دکتر عبدالمحمد گچ کوبان

دکتر عبدالمحمد گچ کوبان متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه بین الملل اروند آبادان

دارای بورد تخصصی ناسیونال

عضو انجمن بین المللی ارتودنسی

عضو انجمن ارتودنتیستهای ایران و ریاست شاخه خوزستان انجمن

زبان ها

تخصص (ها)

  • متخصص ارتودنسی

0  امتیاز(ها)