دکتر سعید فروغی

  • 486 مشاهده

دکتر سعید فروغی

  • 486 مشاهده

درباره  دکتر سعید فروغی

استادیار بخش ارتودنسی، دانشكده دندانپزشكى
دانشگاه علوم پزشكى تبريز - خيابان دانشگاه ، تيريز، ايران

سمت آموزشي و اجرايي:
- استاديار گروه ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
- عضو EDO دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبریز (از مهر 1393 تاكنون)
- عضو شورای پایاننامه دانشکده دندانپزشکی( شروع مهر 94)
- استاد راهنمای مشاور دانشجویان (شروع آذر 94)
- مسئول LMS دانشکده دندانپزشکی (شروع دی 94 )

مدارك تحصيلي:
- ديپلم: ديپلم علوم تجربي از دبيرستان شهيد مدني تبريز (سمپاد) فارغ التحصيل سال 1382
- دكتراي حرفه اي: دكتراي دندانپزشكي از دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1388-1382
• عنوان پايان نامه: بررسي ميزان همخواني تشخيص جراحان فك و صورت با تشخيص نهايي ضايعات پاتولوژيك دهان در دانشكده دندانپزشكي
- تخصص: تخصص ارتودنسي از دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 1392-1388
• عنوان پايان نامه:
The Influence of surface Roughening of Orthodontic Miniscrews on Their Clinical Success Rate

فعاليت هاي آموزشي:
- آموزش دانشجويان عمومی و تخصصی
- شركت در برنامه هاي آموزش مداوم به عنوان سخنران

جوايز:
- رتبه اول دانشكده و رتبه چهارم كشوري آزمون علوم پايه سال 1384
- رتبه اول فارغ التحصيلان ورودي سال 1382 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
- كسب مقام استعداد برتر دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1388
عضويت در انجمن هاي علمي:
- عضو انجمن ارتودنتيست هاي ايران
- عضو انجمن ارتودنسي اروپا

زمينه هاي مورد علاقه تحقيقاتي:
- تسريع حركات دنداني
- استفاده از ميني اسكروها در ارتودنسي

شركت در كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي:
مدرس کارگاه Ispringpro صداگذاری فایلهای آموزشی 2/4/94
شرکت کننده در دوره مهارتهای دانشگاهی 11/93 تا 3/94
شرکت کننده در دوره "معرفت شناسی سطح 2" 12 ساعت 10/6/94
شرکت کننده در دوره "آسیب شناسی کم توجهی به اخلاق حرفه ای" 2 ساعت 20/7/94
كارگاه آمار و روش تحقيق مقدماتي در تاريخ 28/1/84 الي 30/1/84
كارگاه Searching در تاريخ 17/2/84 تا 18/2/84
كارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهي و روش هاي تجويز دارو، نمونه گيري و بيهوشي در حيوانات آزمايشگاهي در تاريخ 8/12/88 لغايت 10/12/88
كارگاه آموزش نرم افزار "EndNote " در نميسال دوم سال تحصيلي 93-92 (5 ساعت)
كارگاه آموزشي «چگونه يك مقاله بنويسيم؟» در نميسال اول سال 93 (10 ساعت)
كارگاه آموزشي «تعيين حجم نمونه در تحقيقات علوم پزشكي» در نميسال اول سال 93 (10 ساعت)
كارگاه توليد محتواي الكترونيكي با نرم افزار Camtasia studio در تاريخ 19/5/93 (4 ساعت)
كارگاه يك روزه تحليل امتحانات در تاريخ 26/5/93 (6 ساعت)
كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد (EBM ) در تاريخ 2/6/93 الي 6/6/93
کارگاه تدوین طرح درس در مورخه 6/ 10/ 93 به مدت 3 ساعت
کارگاه روش تدریس به مدت سه روز در آذر ماه 93
کارگاه اصول تعلیم و تربیت اسلامی و معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم به مدت 24 ساعت در بهمن ماه سال 93

خلاصه مقالات
- Oral hygiene in young patients receiving orthodontic treatment, 15th Meeting of Iranian Academy of Periodontology, 6-9 October, 2015, Tehran, Iran. Page 53
- Combined periodontic orthodontic endodontic approach in treatment of periodontally compromised tooth, 15th Meeting of Iranian Academy of Periodontology, 6-9 October, 2015, Tehran, Iran. Page 54

- شهرزاد تمسکی، سهراب پورخامنه، سعید فروغی مقدم. انکوریج اسکتال برای تصحیح cant پلان الکوزال. سومین همایش دستیاران تخصصی سراسر کشور، خرداد 1390، تهران، ایران.
- Kachoei M, Foroughi Moghaddam S, Growth modification in skeletal class III patients by means of a modified tongue guard appliance. 87th European orthodontic society congress, 19-23 June 2011, Istanbul, Turkey.
- Kachoei M, Foroughi Moghaddam S. Comparison of Sliding versus retraction spring mechanics for canine retraction.
- Bahmani S, Foroughi Moghaddam S, Sohrabi A, Sadr Haghighi H, Zand V. Expression of gingival crevicular fluids, MMP-1, 2 , 8 during orthodontic treatment. 88th European Orthodontic society congress, 18– 23 June 2012, Santiago de Compostela, Spain.
- Sohrabi A, Foroughi Moghaddam S, Rafighi A, Moslemzadeh H, Sohrabi A. Unconventional treatment options for short ramus patients. 88th Europeau orthodontic society congress, 18 - 23 June 2012, Santiago de Compostela, Spain.
- Moslemzadeh, H, Rafighi A, Foroughi Moghaddam S, Davoudi P. Classification of class II malocclusion. 12th Iranian Association of orthodontists congress, 1-3 October, 2014, Tehran, Iran.
- Rafighi A, Moslemzadeh H, Foroughi Moghaddam S, Sohrabi A. Effects of Essiz and Hawley retainers on post-orthodontic occlusion. 12th Iranian Association of orthodontists congress, 1-3 October, 2014, Tehran, Iran.

مقالات علمی منتشر شده :
- Amir Mohammadi • Sareh Keshavarz Meshkinfam • Saeid Foroughi Moghaddam. Factors associated with the success of orthodontic miniscrews, Journal of periodontology & implant dentistry, 2015;7(2):55-60
- Mohammadi A, Foroughi Moghaddam S, Influence of perioperative chlorhexidine mouthwash regimen on immediate failure rate of orthodontic miniscrews. Iranian Journal of orthodontics, 2010; 5(3): 100-4.
- Rafighi A, Foroughi Moghaddam S, Alizadeh M, Sharifzadeh H. Awareness of orthodontic treatment among school teachers of two cities in Iran. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental prospects. 2012; 6(1): 25-8.
- Rafighi A, Sohrabi A, Foroughi Moghaddam S, Moslemzadeh H, Nemati R, Roshanghar L. Effect of orthodontic fixed appliances on epithelial cells of lower lip oral mucosa during orthodontic treatment. Iranian Journal of orthodontics, 2012: 7(3): 72-9.
- Rafighi A, Moslemzadeh H, Foroughi Moghaddam S, Soltani R, Shadi A. Evaluation of Public Awareness about Orthodontic Treatments in Two cities of Iran. Advances in Bioscience & Clinical Medicine, 2014.
- Aydin Sohrabi, Ali Rafighi, Seyed Hossein Moslemzadeh, Saeid Foroughi Moghaddam, and Farzaneh Rasouli1, Comparison of Two Different Retention Techniques on Re-Opening of Extraction Space at Different Intervals During the Retention Phase in Fixed Orthodontic Patients. Iran J Ortho. 2014 December; 9(3):e3747.

زبان ها

تخصص (ها)

  • متخصص ارتودنسی

0  امتیاز(ها)