دکتر فاضل فیروزی

  • 190 مشاهده

دکتر فاضل فیروزی

  • 190 مشاهده

درباره  دکتر فاضل فیروزی

دکتر فاضل فیروزی در سال ١٣٧٣ خورشیدی با رتبه عالی در آزمون جامع پذیرش دانشگاههای کشور در رشته دکترای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شدند. در سال ١٣٧٩ پس از دریافت درجه دکترای عمومی دندانپزشکی با معدل عالی از این دانشگاه به مدت سه سال در مناطق محروم به هموطنان عزیزمان ارایه خدمت نموده و در سال ١٣٨٢ در رشته تخصصی ارتودنسی دپارتمان ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی تبریز پذیرفته شده و در سال ١٣٨۶ با رتبه معدلی ممتاز از آن دپارتمان فارغ التحصیل گردیدند. درسال ١٣٨۶ امتحان بورد تخصصی ارتودنسی را هم با موفقیت پشت سر گذاشته و سپس در کلینیک خصوصی خود به مداوای بیماران پرداختند. در سال ١٣٩٢ درامتحان پذیرش دوره فلوشیپ فوق تخصصی ارتوسرجری و سندرومهای کرانیوفاشیال دپارتمان ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی پذیرفته شده و در سال ١٣٩۴ وپس از کسب دانش و تجربیات گرانبها از محضر اساتید گرانقدر فارغ التحصیل گردیدند. درحال حاضر ایشان عضو انجمن ارتودنتیستهای آمریکا و عضو انجمن ارتودنتیستهای ایران بوده وبا اندوخته دانش و تجربه در طی سالیان مشغول مداوای بیمارن در کلینیک ارتودنسی خودشان هستند.
- دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ١٣٧٩-١٣٧٣
- دکترای تخصصی ارتودنسی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز با معدل ممتاز ١٣٨۶-١٣٨٢
- دارای مدرک بورد تخصصی ارتودنسی سال ١٣٨۶
- فلوشیپ ارتودنسی- جراحی فک و سندرومهای کرانیوفاشیال از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با معدل ممتاز ١٣٩۴-١٣٩٢
- عضو انجمن ارتودنتیستهای آمریکا (AAO)
- عضو انجمن ارتودنتیست های ایران (IAO)
- عضو فدراسیون جهانی ارتودنتیستها (WFO)
- به عنوان بازرس در هیات مدیره انجمن ارتودنتیستهای ایران

مقالات وسخنرانیها:
-Effect of Psychological Stress on Orthodontic Tooth Movement in Rats
Mirzakouchaki B, Firoozi F
Med Oral Patol Oral Cir, ٢۰١١, Mar ١: ١۶(٢): e ٢٨۵-٩١
-The Incidence, Classification, Etiology and the Embryology of Oral Clefts.
سخنرانی در سمینار شکاف لب و کام با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آخن آلمان و ارائه به زبان انگلیسی
- Growth Modification and New Concepts
سخنرانی در سمینار ارتودنسی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه آزاد تهران
-Management of Congenital Lateral Missing. An Interdisciplinary Treatment.
- Complications In Orthodontics, Diagnosis, Treatment Plan and Mechanotherapy
سخنرانی در سمینار ارتودنسی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان
- Space Management and Interceptive Treatments in Preadolescent Patients.
- Combination of Fixed and Removable Appliances In Orthodontic Treatments.
Showkatbakhsh A. Firoozi F.

زبانهای خارجی:
انگلیسی: خوب دارای مدرک (IELTS)
ترکی: خوب
عربی: آشنا به زبان عربی

علاقه مندیها:
- New concepts about Distraction Osteogenesis in Cleft lip and Palate Patients.
- ٣D Printing in Orthognathic surgery.
- New Concepts about Aesthetics in Orthognathic surgery.
- Orthodontic Tooth Movement Acceleration.

زبان ها

تخصص (ها)

  • متخصص ارتودنسی

0  امتیاز(ها)