دکتر کاظم دالایی

  • 471 مشاهده

دکتر کاظم دالایی

  • 471 مشاهده

درباره  دکتر کاظم دالایی

فارغ التحصیل دبیرستان نیکان درسال 1372 (دوره 14 نیکان)
نفردوم دانشجویی به لحاظ معدل اموزشی در دانشجویان ورودی سال 1372 دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی (1378-1372)
دانشجوی نمونه دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سالهای 1377- 1376
دارای رتبه اول در مقالات علمی در کنگره دانشجویی دندانپزشکی در سال 1375
نفر سوم مسابقات قران دانشجویی کشور در سال 1376
نفردوم المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی کشور در رشته تنیس خاکی در سال 1382
نفر سوم ازمون ورودی دستیاری دندانپزشکی در سطح کشور در سال 1381
دارای بورد تخصصی ارتودنسی با نمره ممتاز از دپارتمان ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
دارای مقالات و سخنرانی های مختلف درکنگرههای داخلی و خارجی از سال 1378 تا کنون
عضو کمیته راهبردی بررسی ازمونهای بردتخصصی دندانپزشکی وزارت بهداشت و اموزش پزشکی در سال1386
عضو کمیته مدیریت و کیفیت وزارت بهداشت و اموزش پزشکی در سال 1388 تا کنون
عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال 1387-1386
استادیار نمونه دانشکده دندانپزشکی زاهدان درسال 1386-1385
دارای گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001 version 200- -Internal evaluation -Advanced research
مدیریت کلینیک دندانپزشکی بیمارستان میلاد در سالهای 1384 تا 1380
فوق لیسانس در رشته مدیریت اجرایی MBA در سال 1388
عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در دپارتمان ارتودنسی از سال 1390 تاکنون
عضو شورای پژوهشی و EDO دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال 1393 تاکنون معاون بین الملل دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال 1393 تا کنون
اخذ رتبه دوم در جشنواره اموزش دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( جشنواره مطهری) درسال1394
دبیر علمی ششمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح درسال1391و دبیر کمیته های علمی/ثبت نام/روابط عمومی و....
عضو هیئت علمی در موسسه اموزش دندانپزشکی پارسه (از سال 1387 تا کنون)و استاد پایه منتخب دانشجویان موسسه پارسه در4 دوره مختلف
عضو انجمن های ارتودنتیست ایران (IAO ) – انجمن ارتودنتیست های امریکا (AAO) – انجمن جهانی ارتودنتیست (WFO)

زبان ها

تخصص (ها)

  • متخصص ارتودنسی

0  امتیاز(ها)