دکتر محمد بهناز

ارتودنسی راهی برای افزایش زیبایی و اعتماد به نفس
  • 196 مشاهده

دکتر محمد بهناز

ارتودنسی راهی برای افزایش زیبایی و اعتماد به نفس
  • 196 مشاهده

درباره  دکتر محمد بهناز

من محمد بهناز متولد اسفند ماه 1357 ،دوران تحصیل خود را در دبیرستان مفید گذراندم و در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره عمومی خود را با کسب رتبه دوم به پایان رساندم .پس از خدمت سربازی ،دوره تخصص ارتودنسی خود را در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی گذرانده و دانشنامه بورد تخصصی رشته ارتودنسی را با کسب رتبه دوم آزمون عملی دریافت کردم .هم اکنون علاوه بر تدریس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،در مطب و کلینیک بهفر مشغول به انجام درمان های تخصصی ارتودنسی شامل اصلاح بی نظمی دندانها و ناهنجاری های فک ها ( با روش ارتوپدی و یا جراحی ) می باشم.
دکترای دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال اخذ مدرک دندانپزشکی عمومی :1382 با رتبه دوم کل دوره تحصیل
عضو انجمن استعدادهای درخشان دانشگاه تهران و مسئول روابط عمومی کانون اندیشه های پویا دانشگاه تهران
کسب رتبه سوم ازمون ورودی تخصصی رشته ارتودنسی
اخذ مدرک دکترای تخصصی ارتودنسی و بورد تخصصی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
انجام درمانهای تخصصی ارتودنسی از سال 1387

سابقه فعالیتهای آموزشی
عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 90
مدرس در چند دوره بازاموزی برگزار شده توسط انجمن دندانپزشکی ایران و سازمان نظام پزشکی
مدرس کلاسهای رزیدنتی موسسه پارسه

سابقه فعالیتهای اجرایی
مدیر روابط عمومی کانون اندیشه های پویا (استعدادهای درخشان ) دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 80- 81
همکاری در برگزاری ششمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران به عنوان هیئت اجرایی در سال 1386
رزیدنت ارشد و مسئول رزیدنتهای بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی
مدیر گروه بخش ارتودنسی واحد بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در نیمسال دوم 90-91
مسئول کتابچه خلاصه مقالات و عضو کمیته علمی دهمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران در سال1391
دبیر علمی بازآموزی یکروزه انجمن ارتودنتیستهای ایران خرداد 95
نماینده EDO بخش ارتودنسی دانشکده شهید بهشتی در سال 94-95
قائم مقام ریاست کنگره شاخه ایرانی انجمن جهانی تحقیقات دندانپزشکی دی ماه 1395
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال 95 تا کنون
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی (EDO) از سال 95 تا کنون
دبیر علمی اولین همایش مدیت نوین مطب دندانپزشکی تیر ماه 95

سابقه فعالیتهای پژوهشی
الف- چاپ مقاله در ژورنالهای خارجی

The short-term effects of face mask and fixed tongue appliance on maxillary deficiency in growing patients–a randomized clinical trial.Int J Orthod Milwaukee. 2015 Spring;26(1):33-8.
Strength of attachment between band and glass ionomer cement Australian Orthodontic J. 2010 Nov;26(2):149-52
Hyrax application as a tooth-borne distractor for maxillary advancement.The journal of craniofacial surgery .july 2011;22(4):1361-6
.Treatment of maxillary deficiency by miniplates.ISRN Surg. 2011
ب- سخنرانی در کنگره های خارجی

سخنرانی در انجمن ارتودنتیستهای ایتالیا ( 22nd International congress, 24-27 november 2010,Firenze ITALY )
پذیرش مقاله برای سخنرانی در انجمن ارتودنتیستهای اروپا(87th Congress of the European orthodontic society,19-23 june 2011,Istanbul Turkey)
ج- سخنرانی در کنگره های داخلی

سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکی ایران (پنجاه و دومین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکی ایران ، اردیبهشت 92، تهران)
سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکی ایران (پنجاه و یکمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکی ایران ، اردیبهشت 91، تهران)
سخنرانی درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران، آبان 91، تهرا ن)
سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکی ایران(پنجاهمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکی ایران ،23-20 اردیبهشت 90، تهران)
سخنرانی درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران (مدرس کارگاه نرم افزار دولفین)(هشتمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران،31-29 اردیبهشت 89، تهران)
د-چاپ پوستر در کنگره های خارجی

چاپ پوستر در انجمن ارتودنتیستهای ایتالیا( International congress, 24-27 november 2010,Firenze ITALY 22nd )
چاپ پوستر در انجمن بین المللی تحقیقات دندانپزشکی(3rd International association for dental research, 25-26 December 2008,Tehran IRAN)
ه- چاپ پوستر در کنگره های داخلی

چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(ششمینکنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران،13-9 بهمن 86، تهرا ن)
چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(هفتمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران، 30 اردیبهشت-1 خرداد88 ، همدان)
چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(هقتمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران، 30 اردیبهشت-1 خرداد88 ، همدان)
چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(هشتمینکنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران،31-29 اردیبهشت 89، تهرا ن)
چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(هشتمینکنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران،31-29 اردیبهشت 89، تهران)
چاپ پوستر درکنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران(هشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ، 24-26 تیر 88،تهران)
و-چاپ کتاب

همکار تالیف و گرد آورنده کتاب رادیولوژی دهان و فک و صورت( انتشارات وچاپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران-1382)
ز- ثبت اختراع

دستگاه زبانی ثابت برای درمان رشد ناقص فک بالا در بیماران مال اکلوژن کلاس سه(شماره ثبت : 72049 – 01/08/1390)

زبان ها

تخصص (ها)

  • متخصص ارتودنسی

0  امتیاز(ها)