دکتر محمد صادق آخوندی

  • 188 مشاهده

دکتر محمد صادق آخوندی

  • 188 مشاهده

درباره  دکتر محمد صادق آخوندی

دکتر محمد صادق احمد آخوندی
فارغ التحصیل رشته ارتودنسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1369
فارغ التحصیل رشته دندانپزشكي از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1364

عضو هیئت مديره انجمن ارتودنتیست های ایران
استاد دانشگاه تهران

ثبت اختراع با عنوان :Designing a method based on optical image and soft ware program for evaluation of tooth enamel cracks
مؤلف برگزيده دانشگاه تهران1381
رتبه اول تاليف كتاب سومين جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد هدايت1381

زبان ها

0  امتیاز(ها)