دکتر مسعود داودیان

لبخندها بخش مهمی از زندگی هستند، موثر در شناخت ما انسانها از یکدیگر
  • 168 مشاهده

دکتر مسعود داودیان

لبخندها بخش مهمی از زندگی هستند، موثر در شناخت ما انسانها از یکدیگر
  • 168 مشاهده

درباره  دکتر مسعود داودیان

بیوگرافی دکتر داودیان
دکتر مسعود داودیان در سال ۱۳۷۶ با کسب رتبه ۱۷ کشوری کنکور سراسری در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پذیرفته شد. ایشان دوره دندانپزشکی را با رتبه ممتاز طی ۵ سال سپری نموده و در سال ۱۳۸۱ فارغ التحصیل گردید. سپس به فعالیت درمانی تعهد طرح دندانپزشکی به مدت دو سال پرداخت. وی در سال ۱۳۸۳ در آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی شرکت نمود و با کسب رتبه علمی اول رزیدنتی ایران در رشته تخصصی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی پذیرفته شد. در پایان دوره سه ساله تخصص ارتودنسی و احراز بورد تخصصی با عنوان متخصص ارتودنسی مشغول فعالیت درمانی خصوصی گردید. همچنین ایشان در سال ۱۳۸۵ به دعوت بنیاد ملی نخبگان به عضویت این نهاد درآمده است.
دکتر مسعود داوودیان، متخصص ارتودنسی

فعالیت های علمی دکتر داودیان
دکتر داودیان، متخصص ارتودنسی در تهران ، عضو مجامع مختلف علمی ارتودنسی داخلی و خارجی بوده و با شرکت سالیانه در دوره های بازآموزی گوناگون و یادگیری تکنیک های جدید، سعی در بهبود هر چه بیشتر درمان خود دارد. موارد ذیل بخشی از تلاش های علمی ایشان می باشد:
دبیر کمیته علمی انجمن ارتودنتیست های ایران
مسوولیت انفورماتیک و تارنمای هشتمین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران
مسوولیت انفورماتیک و تارنمای دهمین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران
بررسی دقت چهار ماده ثبت کننده رابطه اینتراکلوزال
Unilateral maxillary functional supernumerary premolar: A case report
Comparison between Manual and Software Surgical Planning Predictions in Orthognathic Surgery
The validity of computer assisted system for lateral cephalometric analysis in comparison to conventional method.I.Viewbox Imaging software
The validity of computer assisted system for lateral cephalometric analysis in comparison to conventional method. II.Onyxceph Imaging software

فعالیت های حرفه ای دکتر داودیان
از فعالیت های حرفه ای اخیر دکتر داودیان پایه گذاری مجموعه نشست های دوره ای ارتودنتیست های جوان بوده است. یکی از اهداف این گردهمایی ها بحث و نظرهمکاران جوان ارتودنتیست با یکدیگر به هدف ارتقاء سطح علمی همکاران و پرداختن به مسائل حرفه ای ارتودنسی در ایران است. از رویکردهای مهم دیگر این تشکل جوان، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی به صورت برنامه ریزی شده در قالب مطالب قابل درک و مفید برای جامعه در حیطه تشخیص و درمان ارتودنسی می باشد.
برگزاری نخستین نشست ارتودنتیست های جوان (۱۳۹۱.۴.۳۰)
برگزاری دومین نشست ارتودنتیست های جوان (۱۳۹۱.۷.۶)
برگزاری سومین نشست ارتودنتیست های جوان (۱۳۹۱.۱۲.۵)
برگزاری چهارمین نشست ارتودنتیست های جوان (۱۳۹۲.۹.۲۱)
برگزاری پنجمین نشست ارتودنتیست های جوان (۱۳۹۳.۳.۲۹)
برگزاری ششمین نشست کمیته علمی انجمن ارتودنتیست های ایران (۱۳۹۳.۱۰.۱۱)
از دیگر فعالیت های حرفه ای ایشان راه اندازی بانک اطلاعاتی متخصصین ارتودنسی ایران بوده است.

زبان ها

تخصص (ها)

  • متخصص ارتودنسی

0  امتیاز(ها)